Pokud nevíte kde jste, mapa Vám nepomůže

Známe je všichni – jsou nevyhnutelné a často nám dokážou pořádně zkomplikovat práci.  Řeč je o obchodních procesech, neboli jisté sérii akcí, které provádíme za účelem dosažení kýženého výsledku. Zhotovení produktu, úhrada fakturu nebo například kvalitní a komplexní servis zákazníkovi se bez precizního vedení neobejdou. Již v 18. století popsal ekonom Adam Smith obchodní procesy v rámci studia výrobních procesů, které používal ve své továrně. Efektivního řešení dosáhl ve chvíli, když začal vyvíjet myšlenku dělby práce. Maximální efektivita  na sebe nedala dlouho čekat – tou se stalo rozdělení dílčích činností mezi specializované pracovníky…

„Je vždy dobré vědět, kde jste.“

Optimalizací jednotlivých činností a předáním kompetencí správným osobám můžete zefektivnit i svoji práci, ať už děláte prakticky cokoliv. Pořadí kroků v procesu může být často zobrazeno jako jednoduchý vývojový diagram, neboli mapa, díky které přesně víte, v jaké fázi se proces nachází. Není náhodou, že úspěšní ředitelé často poukazují na důležitý fakt, že „je vždy dobré vědět, kde jste“. Výsledkem a odměnou za optimalizaci pracovních činností vám bude zlepšování vnitropodnikových procesů, založených na mnoha malých evolučních krocích. Tyto malé krůčky mohou vést při troše trpělivosti k velkým skokům, případně až  ke zcela zásadním a revolučním inovacím. A tak není divu, že se tento postup uplatňuje v mnoha odvětvích, zejména při hodnocení správy IT služeb včetně vývoje podnikových systémů.

Najdete se v 5 úrovních zralosti?

Známe 5 úrovní zralosti vnitropodnikových procesů, skrze které řídí organizace či pracovní tým své pracovní úkoly:

  • v první úrovni, se práce provádí chaoticky a špatně definovaným způsobem;
  • ve druhé úrovni jsou procesy již zavedeny a dodržovány s určitou disciplínou a předchozí úspěchy můžou být opakovány;
  • ve třetí úrovni jsou procesy plně definovány, standardizovány a aktivně prováděny;
  • ve čtvrté úrovni jsou řízeny a monitorovány
  • a v páté úrovni procházejí pravidelným zlepšováním prostřednictvím sledování a zpětné vazby.

Umíte definovat, na jaké úrovni jsou procesy ve vaší organizaci? Jsou efektivní?

Za aplikace-na-miru. Igor Ďatko

www.aplikace-na-miru.cz